Debiteurenbeheer verbeteringen

Ton van Balveren 2 Comments

Wanneer je de facturatie werkzaamheden hebt afgerond en de facturen via de portal hebt verzonden. Wil je graag de betalingen kunnen monitoren. Als je via het menu Facturatie, in het kader  bij ” Facturen verwerken”, klikt op de tegel Onbetaald krijg je een overzicht. Op deze pagina zou ik graag de volgende wijzigingen willen voorstellen. Kunnen navigeren naar de klantkaart …

Melding einde contractdatum

Melvin Leave a Comment

Tet zou handig zijn als er een lijst is met contracten die over bijvoorbeeld 3 maanden aflopen. Waarbij je de start- en einddatum kan zien, het bestaande contract kan verlengen/beëindigen/omzetten.