0

Het rechten en rollen model heeft enige tijd terug een forse upgrade gehad. De logging van wijzigingen op velden is toen geactiveerd. Met de uitbreiding van de audit logs is de ACL ook dusdanig aangepast dat er additionele veiligheid kan worden toegevoegd.
Inmiddels zijn we toe aan de volgende update van het rechten en rollensysteem. Daarmee wordt het mogelijk om fijnmaziger de rechten en rollen aan te geven voor de verschillende gebruikers. Ook is het mogelijk om gebruikersgroepen aan te maken en daar verschillende rechten en rollen aan toe te kennen.