Rechten: Stel rechten in voor medewerkers en voor klanten
Geplaatst op: 22 februari 2021
Door: Maaike Schaafsma

Om jouw gegevens in de portal veilig te beheren, is het mogelijk om gebruikers verschillende rechten en/of bevoegdheden te geven. Zo kan voor bepaalde gebruikers de toegang tot de financiële rapportages blokkeren. Om de toegang per collega/gebruiker te bepalen kan je de gebruikersgroepen instellen.

gebruikersrechten toevoegen ResalePartners Portal
Rechten en bevoegdheden in de ResalePartners Portal

We maken onderscheid tussen de volgende gebruikersgroepen, met de bijbehorende mogelijkheden:

Groep

Rechten

User
Basis, inloggen in portal en alle informatie zien die niet met de ondergenoemde groepen is uitgezonderd
Admin
Gebruikers maken en bewerken
Impersonate
Inloggen op de eindklant portal. Met deze functie kun je de de portal van jouw klant bekijken. Vereist ook “admin”.
Cdrs

Cdrs bekijken. Verbruik totalen zijn altijd zichtbaar, individuele gesprekken en de export daarvan vereisen deze groep.

De linkjes vanaf diverse pagina’s (factuur, maand totalen, dienst details, etc.) naar de gespreksdetails zijn ook zichtbaar op basis van deze groep.

Financial
Facturen, gesprekstotalen en andere bedragen mogen zien. Door een gebruiker deze groep niet te geven, is de gebruiker beperkt tot algemene informatie en support zaken.

Voor de reseller zelf hebben wij aanvullend deze groepen toegevoegd:

Groep

Rechten

Superuser
Alle basis rechten, niet voor eindgebruikers, alleen voor reseller. Benodigd voor al je gebruikers.
Superuser admin
Eigen gebruikers kunnen maken en bewerken (klant gebruikers kan altijd, dit gaat echt om je eigen gebruikers)
Superuser invoicing
Alle facturatie functionaliteiten. Dus factuur-runs, exports, etc. Zonder deze groep kan je wel facturen van klanten e.d. bekijken, daarvoor is de eerder genoemde “financial” groep.
Superuser readonly
De gebruiker heeft het recht om alles in de portal te lezen maar kan geen gegevens aanpassen. Dit is bijvoorbeeld handig voor stagairs. Om deze bevoegdheid toe te wijzen heeft de gebruiker zowel de superuser als de superuser_readonly bevoegdheden nodig.
Management Reports

Maak het mogelijk om omzet rapportages, rapporten met omzet informatie en marges niet weer te geven. Inkoop regels en marges tijdens het maken van facturen zijn wel zichtbaar, maar het “in 1 oogopslag” zien van marges is hiermee beperkt.

Concreet houdt dit in:

  • De rapportages “Omzet rapportage” en “Abonnement opbrengsten”  zijn nu alleen zichtbaar voor gebruikers met deze groep
  • Sommige “Specifieke rapporten” zijn alleen beschikbaar voor gebruikers met deze groep
  • De omzet rapportage op het dashboard is nu alleen zichtbaar voor gebruikers met deze groep
  • De tabbladen “Marge en verbruik” bij klanten en diensten op het “Facturatie” tabblad tonen alleen nog inkoop en verbruik aan gebruikers met deze groep
  • Het “Omzet” tabblad op het “Facturatie” tabblad bij  klanten toont alleen nog inkoop en verbruik aan gebruikers met deze groep

Een gebruiker kan nooit groepen aan andere gebruikers toewijzen die deze gebruiker zelf niet heeft.

Op de kennisbank in de ResalePartners Portal vind je meer informatie hierover.