Voiceworks

Koppel ResalePartners met Voiceworks

Voiceworks is de leidende totaalleverancier van mobiele-, telefonie-, UC-, cloud- en dataoplossingen in de zakelijke markt.

Uitgelicht:

  • Maak automatisch klanten aan
  • Importeer verbruiksgegevens (CDR) en koppel deze aan tariefplannen
  • Importeer VoIP (SIP Trunk) diensten en telefoonnummers
  • ResalePartners inkoopcontrole
Meer info Voiceworks

“Sinds 2005 werken wij samen met prachtige bedrijven die het liefst niets anders doen dan tijd en aandacht geven aan hun klanten. Dit is al 15 jaar de kern van ons bestaan. Wij leveren diensten om elk denkbare bereikbaarheidsoplossing te verkopen. Daarnaast voorzien wij jou in alle systemen die jouw medewerkers nodig hebben om hun werk goed te doen. Deze vind je in één business platform.”

– Voiceworks

Mogelijkheden Voiceworks

Met Voiceworks kan je voortaan handwerk veilig en betrouwbaar automatiseren. Met de integratie koppel je snel aan ResalePartners.

 

Maak automatisch klanten aan

Lees eenvoudig technische details uit

Importeer verkochte inkoopdiensten

Importeer verbruiksgegevens (CDR) en koppel deze aan tariefplannen

Importeer VoIP (SIP trunk) diensten en telefoonnummers

Importeer mobiele telefoniediensten en telefoonnummers

Beheer jouw diensten in ResalePartners

Importeer mobiele verbruiksgegevens en koppel deze aan tariefplannen

Automatische inkoopcontrole van diensten

Stel jouw eigen belbundels samen in ResalePartners

0800/0900 kickback afhandeling

ResalePartners inkoopcontrole

Koppel jouw klanten snel aan Voiceworks

0800/0900 kickback afhandeling

Meer informatie over de koppeling met Voiceworks

 

Maak automatisch klanten aan

Voortaan hoef je nog maar op 1 plek klanten aan te maken. Door de integratie met Voiceworks worden klanten direct aangemaakt in ResalePartners. Het is ook mogelijk jouw boekhouding hiervoor te gebruiken, zie daarvoor onze financiële integraties.

Importeer verbruiksgegevens (CDR) en koppel deze aan tariefplannen

ResalePartners haalt automatisch de belkosten (CDR’s) op van Voiceworks. De belkosten worden direct berekend en aan het juiste tariefplan gekoppeld. Hiermee factureer je eenvoudig het verbruik naar jouw klanten, zelfs over meerdere inkoop leveranciers met 1 verkoop tariefplan.

Vind daarnaast eenvoudig alle uitgaande telefoongesprekken per telefoonnummer terug en toon klanten en medewerkers heldere rapportages die inzicht en informatie geven.

mporteer mobiele verbruiksgegevens en koppel deze aan tariefplannen

ResalePartners haalt automatisch de belkosten (CDR’s) maar ook de data kosten en sms kosten nationaal en internationaal, op van Voiceworks. De belkosten worden direct berekend en aan het juiste tariefplan en de juiste (bedrijfs)bundels gekoppeld.

ResalePartners inkoopcontrole

Met onze inkoopcontrole is het mogelijk om een gespecificeerde inkoopfactuur bijlage of een inkoop export vanuit Voiceworks te uploaden voor analyse. Controleer jouw inkoop nu eenvoudig op afwijkingen bij de ingevoerde inkoop per klant of verschillen in verbruik. Zorg voor een sluitende inkoop en verkoopadministratie.

Lees eenvoudig technische details uit

Lees vanuit Voiceworks de technische gegevens uit van diensten zoals vaste telefonie, verbindingen en andere diensten. Voortaan heb je de informatie direct inzichtelijk in ResalePartners zodat je sneller klanten kan helpen. 

Factureer eenvoudig het verbruik naar jouw klanten, zelfs over meerdere inkoop leveranciers met 1 verkoop tariefplan. Vind eenvoudig alle uitgaande telefoongesprekken per telefoonnummer terug en krijg regie over het verbruik voor jouw klanten en medewerkers. 

Importeer VoIP (SIP Trunk) diensten en telefoonnummers

Bekijk al jouw VoIP diensten in ResalePartners. We importeren de diensten en ook de telefoonnummers zodat je deze niet dubbel hoeft in te voeren.

Automatische inkoopcontrole van diensten

Bij het importeren van de diensten geeft ResalePartners inzicht in de wijzigingen van de inkoop. Je ontvangt een melding van onverwachte wijzigingen in de bedragen zoals een te hoog inkoopbedrag, een verkeerd afgerond bedrag of dubbele inkoopregels die al geïmporteerd zijn. 

Ook geven we meldingen wanneer de inkoop lager had moeten zijn door speciale prijsafspraken of wanneer de periode niet klopt, dat wil zeggen, de inkoop start te vroeg of eindigt te laat. Daarnaast geven we aan welke inkoop je niet kan factureren omdat deze niet gekoppeld kan worden of omdat je de gekoppelde klant op inactief hebt gezet.

Importeer verkochte inkoopdiensten

Het is niet meer nodig om diensten dubbel en handmatig aan te maken. De diensten en telefoonnummers van Voiceworks worden door ResalePartners uitgelezen en direct gecontroleerd bij het importeren.

Zo zorg je ervoor dat dat alle diensten correct gefactureerd worden. Koppel meerdere inkoop diensten en telefoonnummers eenvoudig aan je eigen pakketten.

Stel jouw eigen belbundels samen in ResalePartners

ResalePartners haalt automatisch de belkosten (CDR’s) op van Voiceworks. Voortaan bepaal je zelf hoe je bundels samenstelt en wat binnen en buiten de bundel valt. 

Met je eigen verkoop tariefplannen ben je volledig in controle om bundels samen te stellen, hoe je met de facturatie hiervan wilt omgaan en toon je eenvoudig medewerkers en klanten informatie over het bundelverbruik in een periode of realtime (*afhankelijk van frequentie en compleetheid aangeleverde belgegevens provider)

Koppel jouw klanten snel aan Voiceworks

Met behulp van de ingestelde referenties bij de leveranciers en de referenties in ResalePartners en/of de boekhouding maken we snel een automatische match tussen de verschillende pakketten. 

Zo zorgen we ervoor dat je snel een up-to-date registratie hebt en krijg je eenvoudige rapporten op afwijkingen in klanten, diensten of andere gegevens o.b.v. de matching.

Importeer mobiele telefoniediensten en telefoonnummers

Bekijk al jouw mobiele diensten in ResalePartners.  We importeren de diensten en ook de telefoonnummers zodat je deze niet dubbel hoeft in te voeren.

0800/0900 kickback afhandeling

Met de 0800 en 0900 mogelijkheden van de Portal is het mogelijk om de kickback en kosten voor de inkomende calls eenvoudig af te handelen. Zo zorg je ervoor dat je zelf in controle blijft van deze geldstromen.

Koppel met jouw favoriete tools en leveranciers

Bespaar tijd en geld met automatisering en controles. Al onze integraties:

Mis je jouw integratie?

Vraag jouw integratie aan in onze Roadmap of neem contact met ons op. Wij luisteren graag. Ook kun je hier bekijken welke aanvragen er al zijn gedaan en waar wij actueel mee bezig zijn.

1 service loket voor alle leveranciers

Laatste nieuws over onze integraties